Chăm sóc đời sống nhân viên

Chăm sóc đời sống nhân viên

Công ty EDI tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai cho toàn thể nhân viên.