EDI nhận chứng chỉ năng lực hoạt động Xây dựng hạng I từ Bộ Xây dựng

EDI nhận chứng chỉ năng lực hoạt động Xây dựng hạng I từ Bộ Xây dựng