EDI là công ty được ủy quyền sử dụng giải pháp hữu ích trạm biến áp một cột. Trạm biến áp một cột là một sản phẩm trí tuệ và có tính ứng dụng cao, đă được giải thưởng sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam VIFOTEC và được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

 

Xin vui ḷng t́m hiểu thêm về trạm một cột tại đây:

 

 

Các vấn đề cần giải quyết khi phát triển trạm điện đô thị

 

 

Giới thiệu trạm biến áp một cột

 

 

Hiệu quả nổi bật của trạm biến áp một cột

 

 

Xác nhận kết quả

 

 

 

 

 

 

 

TRẠM BIẾN ÁP MỘT CỘT

SỰ LỰA CHỌN SỐ 1

Mô h́nh trạm biến áp một cột

Các đối tác

EDI Webmail

Text Box: Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Điện Lực EDI - Pḥng 804 Ṭa nhà A3B - Số 92 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 625 4483 - 0976224488		Fax: 04 625 4484		Email: edi@edi.com.vn

© Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Điện Lực EDI