Các đối tác

EDI Webmail

Mô h́nh tổ chức:

 

Rounded Rectangle: GIÁM ĐỐC
Rounded Rectangle: ĐỘI KHẢO SÁT
Rounded Rectangle: ĐỘI THI CÔNG
Rounded Rectangle: ĐỘI THIẾT KẾ
Rounded Rectangle: TỔNG HỢP

Khảo sát các CT lưới điện đến 110kV.

 

 

Tổ chức thi công các CT lưới điện đến 110kV, các CT viễn thông.

 

 

Lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế các CT lưới điện đến 110kV, các CT viễn thông.

 

 

- Quản lư, ứng dụng KHKT

- Quản lư chất lượng sản phẩm (KCS)

 

Tài sản vật chất của công ty:

 

 

Tài sản sở hữu trí tuệ:

 

 

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Kết quả thí nghiệm nén ngắn hạn trụ đỡ máy biến thế (kiêm vỏ tủ điện hạ thế)

Text Box: Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Điện Lực EDI - Pḥng 804 Ṭa nhà A3B - Số 92 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 625 4483 - 0976224488		Fax: 04 625 4484		Email: edi@edi.com.vn

© Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Điện Lực EDI

Giải nh́ VIFOTEC 2007

TỔ CHỨC CÔNG TY

Rounded Rectangle: P. GIÁM ĐỐC

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

STT

Tên thiết bị

Nước sản xuất

Số lượng

1

Máy chiếu Toshiba

Nhật

01 bộ

2

Máy photocopy A4, A3 Toshiba

Nhật

04 cái

3

Máy vi tính để bàn

ĐNÁ

75 bộ

4

Máy vi tính xách tay

Nhật

05 bộ

5

Máy in HP Laser A4

Nhật

14 cái

6

Máy in Laser A3

Nhật

06 cái

7

Máy in màu

Nhật

01 bộ

8

Máy đo điện trở suất

Nhật

04 cái

9

Máy đo điện trở suất của đất DET2

Mỹ

01 bộ

 

 

 

 

DANH MỤC PHẦN MỀM PHỤC VỤ CÔNG TÁC TƯ VẤN

STT

Tên chương tŕnh

Chức năng

Hăng sản xuất

1

SwedNet

Thiết kế đường dây

  Thuỵ Điển

2

Ecodial

Tính toán thiết kế hạ thế

Scheider - Pháp

3

Brass

Tính toán thiết kế thanh cái

Scheider - Pháp

4

Docwin

Tính toán thiết kế hạ thế

  ABB - Thuỵ Điển

5

DocLight

Tính toán trung và hạ thế

  ABB - Thuỵ Điển