Tham dự giải Vifotex

Tham dự giải Vifotex

Năm 2007, EDI tham dự giải thưởng Vifotex về sáng tạo kỹ thuật và đạt giải Nhì giải thưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam