Thí nghiệm khả năng chịu tải trụ Điện lực Ba Đình 2019

Thí nghiệm khả năng chịu tải trụ Điện lực Ba Đình 2019

Công ty EDI thực hiện buổi thí nghiệm khả năng chịu tải trụ cho Điện lực Ba Đình 2019