EDI nhận chứng chỉ ISO về Xây lắp, Thiết kế, Giám sát, Sản xuất và Thương mại hệ thống Điện

EDI nhận chứng chỉ ISO về Xây lắp, Thiết kế, Giám sát, Sản xuất và Thương mại hệ thống Điện